Home Adobe Illustrator Vectorizarea imaginilor – Vector Tracing. Adobe Illustrator

Vectorizarea imaginilor – Vector Tracing. Adobe Illustrator

În lecţia ce urmează voi încerca să explic pe scurt cum se poate dintr-o imagine rastru să obţineţi o imagine vectorială utilizând funcţia “Trace” din Adobe Illustrator.

Pentru început trebuie să cunoaşteţi că nu orice imagine rastru poate fi vectorizată cu succes, aşa încât să arate bine ca rezultat final. De obicei cel mai mare succes îl au imaginile compuse din 2-3 culori, cu o limită exactă între ele, fără gradienturi. Pentru restul imaginilor trebuie să ne chinuim să desenăm deja formele cu pen tool.

Drept exemplu voi lua o imagine vectorizată recent de mine, cu ajutorul programului Adobe Illustrator CS6.

În versiunea CS6, Adobe a făcut nişte schimbări, astfel încât opţiunea de a vectoriza o imagine a fost mutată în meniul Window. Mai exact: Windows > Image Trace.

În versiunile precedente, până la CS5.5, inclusiv, această opţiune se afla în meniul Object. Object > Live Trace > Tracing Options…

Pentru început voi vorbi despre opţiunile din CS6.

Panoul Image Trace are mai multe secţiuni de care depinde imaginea vector finală. Primul rând are un set de icon-uri cu cele mai des utilizate preseturi de la care poate porni ajustarea trasării ulterioare a fiecărei imagini.

Secţiunea exact următoare conţine:
Preset: o listă extinsă de preseturi de la care poate porni lucrul
View: alegeţi ce să vedeţi în urma aplicării modificărilor (rezultatul trasării / rezultatul trasării în linii / linii / linii suprapuse pe imaginea sursă / imaginea sursă)
Mode: Modul imaginii finale (Color / gamă de gri / alb-negru)
Palette: Cantitatea de culori utilizată în trasare, care este controlată de cursorul Colors de mai jos. Se poate de ales între Automatic, Limited şi Full Tone. Automatic utilizează automat toate culorile găsite pe imagine, omiţându-le pe cele care nu sunt necesare. Limited permite utilizarea a până la 30 de nuanţe. Full Tone foloseşte toata gama coloristică.

Următoarea secţiune ţine de tuningul imaginii vectoriale, aşa încât ea să arate cât mai aproape de versiunea raster a imaginii.
Paths – o valoare care măreşte sau reduce numărul de path-uri (linii/căi) utilizate în crearea vectorului. Necesită mai mult RAM.
Corners – adaugă sau scade numărul de colţuri între path-uri. Un număr mai mare de path-uri şi colţuri presupune o imagine cu mai multe detalii, dar asta cere şi un sistem  mai performant (RAM şi CPU puternice).
Noise: Permite “curăţirea” de detalii a imaginii. Se calculează în pixeli. Funcţia dată omite din vector punctele/corpurile care sunt mai mici de pragul ales (de exemplu punctele mai mici de 5 pixeli). În cazul în care aveţi punctişoare multe, atunci stabiliţi un prag la noise mai mic. Dacă, însă, aveţi nevoie doar de o bucată mare ca să fie trasată, faceţi pragul pentru noise mai mare.
Method: Aici puteţi alege dacă fiecare element, cerculeţ, figură, punct, să aibă propria formă sau să se intercaleze pe câteva straturi cu alte câteva linii, suprapuse. Stânga, Abutting, fiecare path stă în spaţiul propriu, fără să se intercaleze cu altele (se creează multe clipping mask-uri şi compound path-uri). Dreapta, Overlapping, unele figuri pot fi suprapuse, dar asta ajută ca să aveţi figura editabilă aparte, fără să vă chinuiţi cu despachetarea măştilor de clipping sau compound-uri.

Create: Fills / Strokes. Fiecare element vectorial are linie care-l defineşte ca formă, şi are umplutură care-i defineşte conţinutul/culoarea. Aici puteţi alege ca programul să vă creeze doar liniile sau doar conţinuturile. Sau ambele odată.

Stroke: permite setarea unei grosimi pentru linia care defineşte obiectele trasate.

Options: “Snap curves to lines” – în cazul în care aveţi linii a căror curbură este foarte slabă, programul le va înlocui cu linii drepte.
“Ignore White” – toate umpluturile albe vor fi considerate transparente.

Preview (bifă) permite să vedeţi modificările în timp real, cât ajustaţi setările din panou.

 

Iar acum setările pentru versiunile de până la CS5.5

În CS5.5, după cum am mai spus, opţiunile de trasare a unei imagini se găsesc în meniul Object.

Panoul are funcţii asemănătoare, unele au fost omise sau redenumite în CS6.

Presets: o listă de setări prestabilite de la care se poate porni o ulterioară trasare a imaginii.
Mode: Color / Gray / Black and White (acelaşi lucru ca la CS6. Sistemul de culori pe baza cărora se trasează imaginea Color, sistem de gri, alb şi negru)
Threshold: Pragul de culoare între alb şi negru. Pixelii cu o valoare mai deschisă decât cea aleasă (pe o scară de la 0 la 255) sunt transformaţi în alb; cei cu o valoare mai închisă sunt transformaţi în negru. Este activă doar în cazul modului Black and White.
Palette: Validă în modurile Color şi Gray. Permite doar starea “Automatic”.
Max Colors: Numărul de culori utilizat (Color) sau nuanţe de gri (Grayscale). De la 2 la 256.
Output to swatches (bifă). Permite ca nuanţele obţinute în urma trasării să fie automat adăugate în panoul Swatches din Illustrator.
Blur: Permite blurarea imaginii (o face mai neclară/spălăcită), fapt care permite înlăturarea artefactelor şi a noise-ului de pe imagine.
Resample: Permite transformarea densităţii imaginii (rezoluţia în pixels-per-inch/dots-per-inch). De exemplu dacă aveţi o imagine de 600 dpi, puteţi să o reduceţi, trasată, la 300 dpi.

Fills/Strokes: Ca şi la versiunea CS6, permite trasarea şi crearea de linii şi umpluturi ale vectorului final.
Max stroke weight/length: setarea grosimii unei linii şi a lungimei minime a acesteia, în pixeli.
Path Fitting: Ajustează acurateţea liniilor trasate, faţă de original. O valoare mai mică va crea linii vectoriale mai aproape de original. O valoare mai mare va permite ca liniile să devieze de la original pe câţiva pixeli.
Minimum Area: Suprafaţa minimă de trasare (asemănătoare cu setarea “noise” din CS6). Dacă aveţi suprafeţe mai mici de cifra din casetă, acestea nu vor fi trasate.
Corner Angle: Acurateţea colţurilor imaginii trasate faţă de imaginea originală. O cifră mai mică va trasa colţurile cu o acurateţe mai bună. O cifră mai mare va rotunji colţurile, omiţând, astfel, detaliile.
Ignore White: ca la CS6, porţiunile colorate în alb vor deveni transparente.

Raster: Permite vizualizarea imaginii raster, dacă aveţi nevoie. Opţiuni: No Image / Original / Adjusted / Transparent.
Vector: Permite vizualizarea imaginii vector finale. Opţiuni: No tracing result / Tracing result / Outlines / Outlines with Tracing.

————————————–

Acestea sunt toate lucrurile necesare să le cunoaşteţi atunci când vreţi să trasaţi mai repede un fişier raster şi nu aveţi timp să desenaţi cu pen tool. Ţineţi minte că aceste operaţiuni necesită RAM şi procesor puternic. În cazul în care aveţi un computer slab există posibilitatea ca programul să stagneze periodic. Asta nu înseamnă că el nu funcţionează.

Mai ţineţi cont, de asemenea, şi de faptul că fotografiile executate de o cameră digitală, portretele şi alte imagini raster sunt aproape imposibil să fie randate vectorial din cauza multitudinii de detalii din aceste imagini.

 

Sper că aţi învăţat ceva util!