Home Adobe InDesign Animaţie şi interactivitate în InDesign: Partea 2 – Designul machetei

Animaţie şi interactivitate în InDesign: Partea 2 – Designul machetei

Aici e partea a doua din lecţia Animaţie şi Interactivitate în InDesign. Aici vom crea aspectul aplicaţiei Design Tutorials pentru Facebook.

Acum, după ce mi-am stabilit prima parte din spaţiul de lucru, voi crea un document nou. Atenţie la setări!

De ce am spus “Atenţie la setări!”? Pentru că acestea se deosebesc de setările pe care le stabilim pentru tipar. Trebuie să atrageţi atenţia la următoarele detalii care diferă de setările pentru tipar:

Intent: Web
Facing Pages: fără bifă
Width/Height: Aici este partea cea mai interesantă: InDesign ştie că pe calculator totul se calculează în Pixeli, respectiv atunci când aţi stabilit Intent pentru Web, InDesign automat a trecut pe alt sistem de măsurare. De bază, când alegeţi Web, dimensiunea se stabileşte la 800×600 px, dar, v-o puteţi stabili oricât aveţi voi nevoie. Eu ştiu că pentru aplicaţia pe Facebook am nevoie de 743×815 pixel, de aceea mi-am setat anume aceste dimensiuni.

Acestea sunt principalele lucruri la care trebuie să atrageţi atenţia. Eu voi mai modifica şi marginile la 10px, la fel şi gutter-ul la 5 px. Click OK.

Acum voi aranja scheletul viitoarei aplicaţii. Lucruri pe care ştiu că trebuie să le respect:

1. Fundalul aplicaţiei să fie gri.
2. Voi avea 5 pagini de prezentare, prima va fi una generală, iar restul patru pentru InDesign, Photoshop, After Effects şi Illustrator.
3. Antetul va fi separat de conţinut printr-o bară de culoarea tab-ului pe care mă aflu.
4. tab-urile active trebuie să se diferenţieze prin aspect faţă de tab-urile inactive.

Deci, pentru început îmi aranjez pagina. Voi desena un chenar gri, şi voi diviza pagina în 5 coloane, pentru ca în partea de sus a fiecărei coloane să pot afişa un tab.

Pentru a adăuga 5 coloane voi activa Layout > Margins and Columns, unde voi stabili ca pagina să fie divizată în 5. Gutter-ul să fie de 5 pixeli.


Acum am pagina divizată în 5 părţi egale. Încep să schiţez modul în care ar trebui să arate aplicaţia.
Desenez un chenar cu negru de 20%, şi colţurile rotunjite pe 10 pixeli.

De pe rigla de sus trag 3 guide-uri, la înălţimea de 18, 40 şi 50 de pixeli, şi aliniez chenarul gri la guide-ul de 40 de pixeli.

În caz de necesitate, aliniaţi guide-urile la înălţimea exactă cu ajutorul panoului de control de sus.

De ce am creat aceste 3 guide-uri? Simplu: Pentru a putea alinia mai uşor viitoarele tab-uri. Încep prin crearea primului tab. Desenez un chenar negru, cu colţurile rotunjite la 10 pixeli (ca şi setarea pentru fundalul gri) pe care îl aliniez la începutul paginii, pe lăţimea unei coloane. Titlul tab-ului îl aliniez la guide-ul de 18 px. Înălţimea tab-ului o aliniez la guide-ul de 50 de pixeli. Pentru ajutor, mi-am mai creat un guide vertical la 18 px.


Acum grupez (ctrl+g) tab-ul negru şi textul acestuia şi fac duplicate grupului creat (Alt+Click-and-drag) şi îl copii în fiecare coloană din celelalte 4 rămase. Aliniez partea superioară a tab-ului la guide-ul de 18 pixeli, iar partea inferioară la guide-ul de 50 de pixeli.

Acum, pentru fiecare tab stabilesc câte un nume în dependenţă de programul căruia îi va fi atribuit, apoi modific culoarea chenarelor negre în culoarea icon-urilor fiecărui program. Pentru a degrupa un grup de obiecte apăsaţi Ctrl+Shift+G.


Acum rămâne să despart taburile de conţinut. De aceea voi mai adăuga un guide la 80 de pixeli, apoi un chenar negru pe lăţimea întregii pagini, şi înălţimea cuprinsă între guide-urile 40 px şi 80 px.

Puteţi verifica aspectul paginii apăsând litera W fără nicio selecţie activă, sau butonul Preview de pe panoul Tools.

Acum, ca banda neagră să nu fie atât de apăsătoare pentru privire, voi scrie mare titlul paginii pe care mă aflu.

Din panoul Pages faceţi Duplicate Spread de 4 ori, în aşa fel încât să obţineţi 5 pagini identice în document.

Acum, pe fiecare pagină separat modificaţi aspectul taburilor în aşa fel încât să pară active, respectiv fiecare pagină va avea o temă separată.

Pagina 1 – Design Tutorials;
Pagina 2 – Adobe InDesign;
Pagina 3 – Adobe Photoshop;
Pagina 4 – Adobe After Effects;
Pagina 5 – Adobe Illustrator.

Pentru fiecare pagină, tabul cu numele paginii va fi mai mare decât celelalte, bara care desparte taburile de conţinut va fi de culoarea tabului activ.

Acum vom stiliza puţin partea superioară a paginii în aşa fel încât tabul activ şi bara orizontală să fie un pic scoase în evidenţă. Pasul respectiv este opţional.

Eu voi combina chenarul care defineşte tabul cu linia orizontală. Pentru asta deschidem panoul Pathfinder (Window > Object and Layout > Pathfinder).

Apoi selectez tab-ul activ (doar chenarul colorat, fără de caseta de text!!!) şi linia orizontală, care trebuie să fie de aceeaşi culoare ca şi chenarul tabului. După care în panoul Pathfinder aleg funcţia Add.

În cazul în care textul de pe tab a dispărut, nu vă speriaţi, aceasta a fost acoperită de forma nou creată prin comanda anterioară. Ceea ce trebuie să faceţi este să selectaţi forma neagră pe diagonală, în aşa fel încât să acoperiţi şi suprafaţa ocupată de caseta de text.

După această selecţie, ţineţi apăsat SHIFT şi faceţi click pe forma neagră, astfel va rămâne selectat doar chenarul cu textul tabului. Acum rămâne să aduceţi caseta de text în faţă. Pentru asta apăsaţi Ctrl+Shift+] sau din meniu Object > Arrange > Bring to Front.

 

Repetaţi acţiunile în cauză pentru toate 5 tab-uri (uniţi tabul cu bara orizontală şi aduceţi titlul tab-ului în faţă).

După aceste acţiuni, selectaţi forma hibridă a headerului şi apăsaţi Ctrl+Alt+M. Aceasta va porni panoul de efecte, şi anume capitolul Drop Shadow. Setaţi distanţa umbrei la 0 pixeli, iar dimensiunea acesteia – 5 px. Apăsaţi OK.

Faceţi aceeaşi operaţie pe toate formele hibrid create în fiecare pagină. Veţi obţine o umbră slabă în jurul elementelor în cauză.

Următorul pas va ţine de meniurile despre care vorbeam la începutul lecţiei. Vom crea un sistem de navigare între aceste 5 pagini create.